Γιαβούζ

13 Νοεμβρίου 202015 Ιουλίου 202021 Απριλίου 202020 Απριλίου 202018 Φεβρουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202022 Ιανουαρίου 202014 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201907 Οκτωβρίου 201905 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201930 Ιουλίου 201917 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201908 Ιουλίου 201906 Ιουλίου 201929 Ιουνίου 201928 Ιουνίου 201926 Ιουνίου 201924 Ιουνίου 201923 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201920 Ιουνίου 2019