Χρηματιστήριο

15 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201814 Αυγούστου 201810 Απριλίου 201806 Μαρτίου 201813 Φευρουαρίου 2018