φυλάκιση

04 Αυγούστου 202201 Ιουνίου 202218 Μαρτίου 202225 Οκτωβρίου 202127 Αυγούστου 202119 Αυγούστου 202124 Φεβρουαρίου 202120 Νοεμβρίου 202012 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202027 Φεβρουαρίου 202021 Νοεμβρίου 201921 Νοεμβρίου 201805 Οκτωβρίου 201821 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Μαρτίου 201808 Δεκεμβρίου 201723 Νοεμβρίου 201703 Νοεμβρίου 201728 Οκτωβρίου 201713 Ιουνίου 201702 Μαρτίου 201718 Οκτωβρίου 201629 Αυγούστου 201617 Αυγούστου 201616 Αυγούστου 201629 Αυγούστου 201524 Απριλίου 201523 Ιανουαρίου 201513 Ιανουαρίου 201517 Νοεμβρίου 201421 Αυγούστου 201409 Ιουλίου 2014