τιμές

31 Ιανουαρίου 202330 Ιανουαρίου 202319 Ιανουαρίου 202312 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202324 Δεκεμβρίου 202219 Δεκεμβρίου 202211 Δεκεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202226 Οκτωβρίου 202214 Οκτωβρίου 202211 Οκτωβρίου 202229 Αυγούστου 202225 Αυγούστου 202224 Αυγούστου 202222 Αυγούστου 202219 Αυγούστου 202218 Αυγούστου 202203 Αυγούστου 202229 Ιουλίου 202222 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202227 Απριλίου 202215 Απριλίου 202210 Μαρτίου 202208 Μαρτίου 202224 Φεβρουαρίου 202231 Ιανουαρίου 202214 Ιανουαρίου 202224 Δεκεμβρίου 202118 Νοεμβρίου 202110 Σεπτεμβρίου 2021