τιμές

08 Ιουνίου 202101 Ιουνίου 202113 Ιανουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 202023 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202030 Νοεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 202029 Ιουλίου 202029 Μαΐου 202008 Μαΐου 202023 Απριλίου 202004 Απριλίου 202012 Μαρτίου 202016 Δεκεμβρίου 201914 Δεκεμβρίου 201913 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201918 Σεπτεμβρίου 201910 Σεπτεμβρίου 201910 Ιουλίου 201909 Μαΐου 201903 Απριλίου 201909 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201903 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201830 Ιουλίου 201808 Ιουνίου 201806 Ιουνίου 2018