Σελήνη

12 Δεκεμβρίου 202221 Νοεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202215 Νοεμβρίου 202212 Οκτωβρίου 202224 Σεπτεμβρίου 202212 Σεπτεμβρίου 202229 Αυγούστου 202204 Μαρτίου 202219 Ιουνίου 202110 Μαρτίου 202110 Φεβρουαρίου 202124 Νοεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202019 Δεκεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201926 Οκτωβρίου 201917 Οκτωβρίου 201907 Σεπτεμβρίου 201919 Ιουλίου 201915 Φεβρουαρίου 201901 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201823 Δεκεμβρίου 201808 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201803 Ιανουαρίου 201830 Οκτωβρίου 2017