Πρωθυπουργός

10 Ιανουαρίου 202114 Δεκεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202012 Οκτωβρίου 202012 Σεπτεμβρίου 202030 Απριλίου 202029 Απριλίου 202020 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202001 Φεβρουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202021 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201915 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουλίου 201924 Ιουλίου 201917 Ιουλίου 201925 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201911 Ιουνίου 201915 Μαΐου 201912 Μαΐου 201909 Μαΐου 201915 Απριλίου 201902 Μαρτίου 2019