Πρωθυπουργός

15 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201817 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201815 Μαρτίου 201816 Ιανουαρίου 201808 Δεκεμβρίου 2017