Πρωθυπουργός

30 Απριλίου 202029 Απριλίου 202020 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202001 Φεβρουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202021 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201915 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 2019