Πολωνία

05 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201823 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201818 Αυγούστου 201805 Ιουνίου 201804 Ιουνίου 201801 Φευρουαρίου 201828 Ιανουαρίου 201826 Ιανουαρίου 201820 Δεκεμβρίου 201708 Δεκεμβρίου 201721 Νοεμβρίου 2017