Πλημμύρες

15 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201924 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201917 Αυγούστου 201923 Ιουλίου 201916 Ιουλίου 201913 Ιουλίου 201903 Ιουλίου 201906 Απριλίου 201920 Μαρτίου 201919 Μαρτίου 2019