Ναδάλ

11 Ιουνίου 202109 Φεβρουαρίου 202118 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202011 Οκτωβρίου 202005 Αυγούστου 202021 Δεκεμβρίου 201902 Ιουλίου 201907 Ιουνίου 201919 Μαΐου 201912 Ιανουαρίου 201914 Ιουνίου 201810 Ιουνίου 201820 Μαΐου 201819 Μαΐου 201814 Μαΐου 201811 Μαΐου 201829 Απριλίου 201822 Απριλίου 201821 Απριλίου 201803 Απριλίου 201827 Μαρτίου 201822 Μαρτίου 201803 Μαρτίου 201820 Φεβρουαρίου 201814 Φεβρουαρίου 201806 Φεβρουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201723 Δεκεμβρίου 201708 Δεκεμβρίου 201727 Νοεμβρίου 201721 Νοεμβρίου 201716 Νοεμβρίου 2017