Μακεδονία

17 Σεπτεμβρίου 202004 Δεκεμβρίου 201928 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201917 Ιουνίου 201925 Μαΐου 201906 Μαΐου 201921 Μαρτίου 201918 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201912 Μαρτίου 201909 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201925 Φεβρουαρίου 201922 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 2019