Κατάρρευση

27 Ιανουαρίου 202207 Δεκεμβρίου 202101 Δεκεμβρίου 202130 Νοεμβρίου 202124 Νοεμβρίου 202117 Νοεμβρίου 202111 Νοεμβρίου 202105 Νοεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202112 Οκτωβρίου 202105 Οκτωβρίου 202126 Αυγούστου 202112 Ιουλίου 202124 Ιουνίου 202113 Μαΐου 202107 Μαΐου 202130 Μαρτίου 202122 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202117 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202031 Δεκεμβρίου 201913 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201904 Σεπτεμβρίου 201910 Ιουνίου 201916 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201909 Νοεμβρίου 2018