Κατάρρευση

30 Μαρτίου 202122 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202117 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202031 Δεκεμβρίου 201913 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201904 Σεπτεμβρίου 201910 Ιουνίου 201916 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201909 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201807 Ιουλίου 201710 Μαρτίου 201606 Νοεμβρίου 201512 Μαΐου 201524 Απριλίου 2013