Ισραήλ

25 Μαΐου 201922 Μαΐου 201905 Μαΐου 201910 Απριλίου 201909 Απριλίου 201925 Μαρτίου 201920 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201921 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201901 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201927 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201907 Ιανουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201827 Δεκεμβρίου 201826 Δεκεμβρίου 201825 Δεκεμβρίου 2018