Ικαρία

26 Ιουλίου 202230 Νοεμβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202120 Αυγούστου 202116 Μαρτίου 202109 Φεβρουαρίου 202108 Φεβρουαρίου 202107 Φεβρουαρίου 202130 Οκτωβρίου 202006 Αυγούστου 202006 Απριλίου 202008 Οκτωβρίου 201916 Αυγούστου 201910 Αυγούστου 201909 Αυγούστου 201908 Αυγούστου 201907 Αυγούστου 201906 Αυγούστου 201918 Ιουλίου 201712 Οκτωβρίου 201622 Οκτωβρίου 201507 Οκτωβρίου 201519 Ιουνίου 201509 Απριλίου 201525 Νοεμβρίου 201319 Νοεμβρίου 2013