θύματα

14 Ιουνίου 202101 Ιουνίου 202119 Ιανουαρίου 202102 Δεκεμβρίου 202024 Νοεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202024 Σεπτεμβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202018 Σεπτεμβρίου 202031 Ιουλίου 202019 Απριλίου 202023 Ιανουαρίου 202015 Ιανουαρίου 202011 Ιουλίου 201903 Ιουνίου 201924 Μαΐου 201922 Απριλίου 201912 Μαρτίου 201921 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201923 Δεκεμβρίου 201816 Δεκεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201822 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201804 Αυγούστου 201803 Αυγούστου 201815 Οκτωβρίου 201713 Οκτωβρίου 201702 Οκτωβρίου 201719 Ιουνίου 2017