Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

29 Μαρτίου 202017 Σεπτεμβρίου 201909 Ιουνίου 201916 Ιανουαρίου 201918 Δεκεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201721 Φεβρουαρίου 201717 Νοεμβρίου 201614 Οκτωβρίου 201628 Σεπτεμβρίου 201601 Σεπτεμβρίου 201630 Ιουλίου 201631 Μαΐου 201604 Μαρτίου 201623 Δεκεμβρίου 201503 Δεκεμβρίου 201525 Νοεμβρίου 201504 Νοεμβρίου 201516 Οκτωβρίου 201513 Οκτωβρίου 201502 Οκτωβρίου 201516 Σεπτεμβρίου 201511 Σεπτεμβρίου 201531 Αυγούστου 201524 Αυγούστου 201529 Ιουλίου 201517 Ιουλίου 201516 Ιουλίου 201513 Ιουλίου 201529 Ιουνίου 201524 Ιουνίου 2015