ευρωζώνη

08 Ιουλίου 202221 Απριλίου 202201 Απριλίου 202202 Μαρτίου 202208 Φεβρουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202202 Δεκεμβρίου 202117 Αυγούστου 202110 Μαΐου 202112 Ιανουαρίου 202129 Οκτωβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202004 Ιουνίου 202027 Μαΐου 202022 Απριλίου 202015 Απριλίου 202008 Απριλίου 202030 Ιανουαρίου 202030 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201922 Αυγούστου 201903 Ιουνίου 201928 Μαΐου 201923 Απριλίου 201908 Απριλίου 201906 Μαρτίου 201914 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 2019