ευρωζώνη

31 Αυγούστου 202318 Αυγούστου 202319 Ιουλίου 202330 Ιουνίου 202317 Μαΐου 202320 Απριλίου 202317 Μαρτίου 202302 Μαρτίου 202306 Ιανουαρίου 202307 Δεκεμβρίου 202220 Οκτωβρίου 202204 Οκτωβρίου 202230 Σεπτεμβρίου 202219 Σεπτεμβρίου 202231 Αυγούστου 202217 Αυγούστου 202208 Ιουλίου 202221 Απριλίου 202201 Απριλίου 202202 Μαρτίου 202208 Φεβρουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202202 Δεκεμβρίου 202117 Αυγούστου 202110 Μαΐου 202112 Ιανουαρίου 202129 Οκτωβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202004 Ιουνίου 202027 Μαΐου 202022 Απριλίου 202015 Απριλίου 202008 Απριλίου 202030 Ιανουαρίου 202030 Οκτωβρίου 2019