ευρωζώνη

08 Απριλίου 201906 Μαρτίου 201914 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201907 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201808 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201830 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201808 Ιουνίου 2018