Το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ – ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εξέλιξης των μισθών στη ζώνη του ευρώ – σηματοδοτεί ότι οι συνολικές μισθολογικές πιέσεις έχουν μετριαστεί από το 2023. Ταυτόχρονα, η αύξηση των μισθών αναμένεται να παραμείνει υψηλά το 2024 και να παρουσιάσει προφίλ με διακυμάνσεις.

Η αύξηση των συνολικών μισθών – η οποία μπορεί να μετρηθεί με αποδοχές ανά εργαζόμενο (CPE) – έχει αυξηθεί στη ζώνη του ευρώ από το 2021 και έφτασε στο 5,2% το 2023, το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από την υιοθέτηση του ευρώ.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ του Δεκεμβρίου 2023 η μέση αύξηση των μισθών βάσει διαπραγματεύσεων για το 2024 σε όλες τις ενεργές μισθολογικές συμβάσεις ήταν 4,7%. Μέχρι τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Απριλίου η ενσωμάτωση πρόσθετων πληροφοριών έδειξε χαμηλότερη αύξηση των μισθών κατά 4,1% κατά μέσο όρο σε όλες τις ενεργές τέτοιες συμφωνίες για το 2024. Η ενημέρωση για την επερχόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2024 θα περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες από δεδομένα. Συνολικά, τα εισερχόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι μισθολογικές πιέσεις από τις συλλογικές συμβάσεις έχουν μειωθεί στη ζώνη του ευρώ από τα τέλη του 2023.

Συνολικά, η αύξηση των μισθών βάσει διαπραγματεύσεων αναμένεται να παραμείνει υψηλή το 2024, γεγονός που συνάδει με την επιμονή που έχει ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις του προσωπικού του Ευρωσυστήματος και αντανακλά την πολυετή διαδικασία προσαρμογής των μισθών. Ωστόσο, οι μισθολογικές πιέσεις φαίνεται ότι θα επιβραδυνθούν το 2024. Τα στοιχεία παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ για τους πρώτους μήνες του έτους, όταν πραγματοποιούνται οι περισσότερες συμφωνίες από συλλογικές διαπραγματεύσεις, δείχνουν ότι οι πιέσεις στους μισθούς βάσει διαπραγματεύσεων μετριάζονται. Αυτό υποστηρίζεται από άλλους δείκτες για τις μισθολογικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ.

Ο δείκτης μισθών Indeed, ο οποίος αναπτύχθηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, μειώθηκε από το ανώτατο όριο του 5,1% τον Οκτώβριο του 2022 σε 3,4% τον Απρίλιο του 2024. Εταιρείες αναμένουν ότι η αύξηση των μισθών θα μειωθεί από περίπου 5,4% το 2023 σε 4,3% το 2024. Ομοίως, η Ερευνα της ΕΚΤ του Απριλίου 2024 για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (SAFE) διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις αναμένουν πως οι μισθοί στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθούν κατά 3,8% κατά μέσο όρο τους επόμενους 12 μήνες – από 4,5% το φθινόπωρο του 2023.

Η Σάρα Κόρτον είναι επικεφαλής του Τμήματος Τιμών και Κόστους της ΕΚΤ. Ο Γκέριτ Κόστερ είναι σύμβουλος της ΕΚΤ. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης που δημοσιεύεται στο Blog της ΕΚΤ