Εκλογές στη Βρετανία

13 Δεκεμβρίου 201911 Μαΐου 201510 Μαΐου 201509 Μαΐου 201508 Μαΐου 201507 Μαΐου 201506 Μαΐου 2015