δημοτικές εκλογές

25 Ιανουαρίου 202128 Ιουνίου 202030 Ιουνίου 201923 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201901 Ιουνίου 201926 Μαΐου 201919 Μαΐου 201912 Μαΐου 201926 Απριλίου 201901 Απριλίου 201914 Μαρτίου 201909 Μαρτίου 201924 Νοεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201825 Ιουνίου 201709 Ιουνίου 201605 Μαΐου 201601 Μαΐου 201629 Νοεμβρίου 201409 Ιουνίου 201406 Απριλίου 201403 Απριλίου 201431 Μαρτίου 201419 Μαρτίου 201411 Μαρτίου 201407 Μαρτίου 201405 Μαρτίου 2014