Γερμανία 2016 2017

20 Μαΐου 201713 Μαΐου 201706 Μαΐου 201729 Απριλίου 201722 Απριλίου 201708 Απριλίου 201704 Απριλίου 201701 Απριλίου 201718 Μαρτίου 201711 Μαρτίου 201704 Μαρτίου 201725 Φεβρουαρίου 201718 Φεβρουαρίου 201711 Φεβρουαρίου 201704 Φεβρουαρίου 201703 Φεβρουαρίου 201721 Ιανουαρίου 201717 Δεκεμβρίου 201610 Δεκεμβρίου 201603 Δεκεμβρίου 201626 Νοεμβρίου 201619 Νοεμβρίου 201605 Νοεμβρίου 201629 Οκτωβρίου 201622 Οκτωβρίου 201615 Οκτωβρίου 201601 Οκτωβρίου 201624 Σεπτεμβρίου 201621 Σεπτεμβρίου 201620 Σεπτεμβρίου 201617 Σεπτεμβρίου 201611 Σεπτεμβρίου 201610 Σεπτεμβρίου 201627 Αυγούστου 201626 Αυγούστου 201615 Αυγούστου 2016