Βόρεια Κορέα

25 Μαΐου 201904 Μαΐου 201928 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201916 Νοεμβρίου 201815 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201831 Ιουλίου 201820 Ιουλίου 201807 Ιουλίου 201821 Ιουνίου 201820 Ιουνίου 201830 Μαΐου 2018