αυτοκτονία

21 Νοεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202226 Οκτωβρίου 202225 Οκτωβρίου 202213 Οκτωβρίου 202210 Οκτωβρίου 202207 Οκτωβρίου 202205 Οκτωβρίου 202204 Οκτωβρίου 202221 Σεπτεμβρίου 202220 Σεπτεμβρίου 202204 Σεπτεμβρίου 202201 Σεπτεμβρίου 202218 Αυγούστου 202204 Αυγούστου 202201 Αυγούστου 202220 Ιουλίου 202212 Ιουλίου 202206 Ιουνίου 202201 Ιουνίου 202221 Μαΐου 202220 Μαΐου 202218 Μαΐου 202217 Μαΐου 202216 Μαΐου 202204 Μαΐου 202226 Απριλίου 202204 Φεβρουαρίου 2022