αυτοκτονία

15 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201912 Μαρτίου 201927 Φεβρουαρίου 201923 Φεβρουαρίου 201915 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201901 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201924 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 2018