Αυστρία

20 Μαΐου 201919 Μαΐου 201918 Μαΐου 201909 Μαΐου 201923 Απριλίου 201904 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201911 Φεβρουαρίου 201901 Φεβρουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201901 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201824 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201819 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 2018