Αυστρία

01 Απριλίου 202131 Μαρτίου 202128 Μαρτίου 202112 Φεβρουαρίου 202125 Ιανουαρίου 202112 Ιανουαρίου 202116 Νοεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202017 Οκτωβρίου 202031 Αυγούστου 202024 Αυγούστου 202029 Ιουλίου 202001 Ιουλίου 202006 Απριλίου 202002 Απριλίου 202001 Απριλίου 202024 Μαρτίου 202026 Δεκεμβρίου 201924 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201910 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201906 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201929 Ιουνίου 201929 Μαΐου 2019