Απεργία

22 Απριλίου 202018 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202025 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201923 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201921 Οκτωβρίου 201907 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201901 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201924 Σεπτεμβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201922 Σεπτεμβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201910 Σεπτεμβρίου 201923 Αυγούστου 201902 Ιουλίου 201925 Ιουνίου 201914 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 2019