Απεργία

26 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202023 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202015 Οκτωβρίου 202008 Οκτωβρίου 202024 Σεπτεμβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202016 Ιουνίου 202008 Ιουνίου 202022 Απριλίου 202018 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202025 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 2019