απαγόρευση κυκλοφορίας

21 Μαρτίου 202215 Μαρτίου 202209 Ιουνίου 202104 Ιουνίου 202103 Ιουνίου 202111 Μαΐου 202107 Μαΐου 202106 Μαΐου 202105 Μαΐου 202129 Μαρτίου 202116 Μαρτίου 202120 Φεβρουαρίου 202112 Φεβρουαρίου 202105 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202111 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202023 Οκτωβρίου 202022 Οκτωβρίου 202004 Μαΐου 202026 Απριλίου 202025 Απριλίου 202024 Απριλίου 202020 Απριλίου 202019 Απριλίου 202015 Απριλίου 202004 Απριλίου 202001 Απριλίου 2020