ανεργία

27 Δεκεμβρίου 202102 Δεκεμβρίου 202101 Ιουλίου 202128 Ιουνίου 202114 Απριλίου 202124 Μαρτίου 202111 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202117 Δεκεμβρίου 202015 Δεκεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202024 Οκτωβρίου 202023 Οκτωβρίου 202008 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202014 Μαΐου 202007 Μαΐου 202005 Μαΐου 202022 Απριλίου 202020 Απριλίου 202009 Απριλίου 202001 Απριλίου 202025 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202006 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202010 Δεκεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 2019