ανεργία

01 Φεβρουαρίου 202320 Ιανουαρίου 202312 Ιανουαρίου 202323 Δεκεμβρίου 202216 Δεκεμβρίου 202208 Δεκεμβρίου 202201 Δεκεμβρίου 202218 Νοεμβρίου 202204 Οκτωβρίου 202215 Σεπτεμβρίου 202201 Σεπτεμβρίου 202228 Ιουλίου 202203 Μαΐου 202213 Απριλίου 202201 Απριλίου 202208 Φεβρουαρίου 202201 Φεβρουαρίου 202227 Δεκεμβρίου 202102 Δεκεμβρίου 202101 Ιουλίου 202128 Ιουνίου 202114 Απριλίου 202124 Μαρτίου 202111 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202117 Δεκεμβρίου 202015 Δεκεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202024 Οκτωβρίου 202023 Οκτωβρίου 202008 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 2020