ανεργία

01 Απριλίου 202025 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202006 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202010 Δεκεμβρίου 201912 Νοεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201911 Οκτωβρίου 201905 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201930 Αυγούστου 201902 Αυγούστου 201904 Ιουνίου 201925 Μαΐου 201911 Απριλίου 2019