ανάλυση

31 Οκτωβρίου 202029 Σεπτεμβρίου 202016 Σεπτεμβρίου 202016 Ιουνίου 202020 Απριλίου 202014 Ιουλίου 201707 Ιουλίου 201716 Ιουνίου 201701 Μαΐου 201717 Απριλίου 201723 Μαρτίου 201710 Ιανουαρίου 201708 Νοεμβρίου 201616 Ιουλίου 201615 Ιουνίου 201631 Μαΐου 201625 Μαΐου 201609 Μαΐου 201631 Μαρτίου 201624 Νοεμβρίου 201522 Σεπτεμβρίου 201511 Σεπτεμβρίου 201502 Σεπτεμβρίου 201501 Σεπτεμβρίου 201519 Αυγούστου 201529 Ιουνίου 201510 Ιουνίου 201509 Ιουνίου 201504 Ιουνίου 201515 Μαΐου 201514 Μαΐου 201513 Μαΐου 201508 Μαΐου 201504 Μαΐου 201520 Απριλίου 2015