Ακάρ

24 Ιουνίου 202123 Μαΐου 202108 Μαΐου 202107 Απριλίου 202102 Φεβρουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202118 Δεκεμβρίου 202010 Δεκεμβρίου 202021 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202012 Οκτωβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 202013 Σεπτεμβρίου 202016 Αυγούστου 202013 Μαΐου 202009 Φεβρουαρίου 202008 Δεκεμβρίου 201921 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201916 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201903 Σεπτεμβρίου 201912 Αυγούστου 201902 Αυγούστου 201926 Ιουνίου 201923 Μαΐου 201920 Απριλίου 201908 Απριλίου 201929 Μαρτίου 2019