Ανέτοιμοι και για κυβέρνηση,

ανέτοιμοι και για αντιπολίτευση