Εταίροι μας 44, μεταξύ των οποίων παλαιοί συναγωνιστές μου φίλοι, κατέθεσαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση με την οποία ζητούν να διαταχθεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Δικαίωμά τους. Εκτός των άλλων, όμως, εγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο να απαντήσει και στο εξής ερώτημά τους:

«δ) Για ποιο λόγο δέχεται την κατοχή και χρήση ενός γραφείου του 5ου ορόφου, την χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και την απασχόληση των υπαλλήλων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από τον Νικόλαο Μέρτζο, ο οποίος μάλιστα εκπέμπει μηνύματα αντιΜακεδονικά και Αντεθνικά σε πλήρη συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και προφανώς με την ανοχή της διοίκησης της Εταιρείας μας».

Μου προκαλεί βαθιά λύπη και οργή ο ισχυρισμός τους ότι εκπέμπω μηνύματα αντιΜακεδονικά και Αντεθνικά. Αντιβαίνει σε όλη τη μακρά ζωή μου που από νέος αφιέρωσα στη Μακεδονία. Αντιβαίνει, επίσης, στη βούληση ορισμένων που υπογράφουν την αίτηση. Ηδη, έως τέλη Σεπτεμβρίου 2018, έξι υπογράφοντες δήλωσαν εγγράφως ότι διαφωνούν με τα ανωτέρω τα οποία εν αγνοία τους και χωρίς καμιά εντολή τους περιέλαβε στην αίτηση ο πληρεξούσιός τους. Απλώς ζητούν να συγκληθεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρώτη φορά στα χρονικά της από το έτος 1939 η Εταιρεία μας διχάζεται σε «εχθρούς» και φίλους, σε «προδότες» και πατριώτες. Κρίμα! Λυπούμαι βαθύτατα.

Παρακαλώ να μου συγχωρηθεί ότι έτσι εξαναγκάζομαι σε εξηγήσεις και απολογισμό.

Εξηγήσεις

1ον. Με άρθρα μου υποστήριξα ότι πρέπει να επέλθει Συμφωνία Αθηνών – Σκοπίων, ανέπτυξα τους λόγους και εξέθεσα τους συγκεκριμένους όρους. Οι κατήγοροι οφείλουν να αποδείξουν ποιο συγκεκριμένο σημείο αυτών ή άλλων άρθρων «εκπέμπει μηνύματα αντιΜακεδονικά και Αντεθνικά». Η διαφορετική γνώμη δεν είναι έγκλημα. Είναι συνταγματικό δικαίωμα υπό τους όρους του Νόμου.

2ον. Κατηγορούμαι ότι συναντήθηκα επανειλημμένα και βρίσκομαι σε πλήρη συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος. Είναι αλήθεια.

Α) Τούτο συνάδει με την πάγια αρχή της Εταιρείας να συνεργάζεται με τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και να του προσφέρει τις επιστημονικές γνώσεις της και πληροφορίες. Η Εταιρεία δεν ασκεί πολιτική. Ανέκαθεν, όμως, παρέχει τα ιστορικά τεκμήρια για τη διαμόρφωση και άσκηση της πολιτικής. Προς τούτο Υπουργοί Εξωτερικών επεσκέφθησαν συχνά προς τούτο την Εταιρεία. Το έργο της εξήραν διαδοχικά οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Χρήστος Σαρτζετάκης, Κωστής Στεφανόπουλος και Προκόπης Παυλόπουλος. Πολλοί Πρωθυπουργοί την ενίσχυσαν οικονομικά και αναγράφονται στη στήλη των Μεγάλων Ευεργετών.

Β) Ο Υπουργός Εξωτερικών καθηγητής Νίκος Κοτζιάς ζήτησε και επεσκέφθη δύο φορές την Εταιρεία όπου τον υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρεκάλεσε να συναντηθεί – και συναντήθηκε – με τους ειδικούς στο Μακεδονικό εταίρους μας επιστήμονες και προσωπικά μαζί μου. Ζήτησε και έλαβε τεκμήρια, γνώσεις, απόψεις και πληροφορίες. Μεταξύ άλλων οι ειδικοί εταίροι μας του παρέδωσαν τεκμήρια του αλυτρωτισμού των Σκοπίων. Επίσης μετέφρασαν, αποδελτίωσαν και σύντομα του παρέδωσαν είκοσι δύο σχολικά βιβλία των Σκοπίων που διδάσκουν τον αλυτρωτισμό. Προς τούτο το 2017 Ανώνυμος Χορηγός κατέθεσε στο ταμείο μας 4.000 ευρώ. Ενωρίτερα τον Μάρτιο 2009 Ανώνυμος Χορηγός μάς κατέθεσε 30.000 ευρώ.

Γ) Ουδέποτε σχολίασα θετικά ή αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών μετά την υπογραφή της. Δημοσίευσα, όμως, τεκμηριωμένες πληροφορίες για όσα συνέβησαν στα Σκόπια: σφοδρές αντιδράσεις, σωρηδόν επισκέψεις και θερμές συνηγορίες Προέδρων, Πρωθυπουργών και Υπουργών ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπης, ανωτάτων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ κ.α.π. Πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, με άρθρα μου υποστήριξα ότι ήλθε η ώρα για έναν Εντιμο Συμβιβασμό, εξέθεσα ρητά τους απαράβατους όρους του και ανέπτυξα τους λόγους.

Δ) Τη χρήση του γραφείου και των μέσων του στον 5ο όροφο μου παρεχώρησε τιμής ένεκεν το αμέσως προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί εργάζομαι επί εννέα μήνες τρεις περίπου ώρες επί τρεις ημέρες της εβδομάδας. Μεταξύ άλλων συναρμόζω και αποθηκεύω σε Αρχείο την εβδομαδιαία μετάφραση και αποδελτίωση των ΜΜΕ Σκοπίων – Σόφιας, την οποία παραδίδω προς ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα μας. Ουδέποτε αναμείχθηκα στις αποφάσεις των δύο τελευταίων Διοικητικών Συμβουλίων, εκτός όταν σπάνια μου ζητήθηκε γνώμη.

* Απόσπασμα από το δοκίμιο απολογισμού

Ο Ν.Ι. Μέρτζος είναι δικηγόρος, δημοσιογράφος και συγγραφέας