Μαλούχος Γεώργιος

31 Μαΐου 202326 Μαΐου 202324 Μαΐου 202322 Μαΐου 202320 Μαΐου 202319 Μαΐου 202313 Μαΐου 202328 Απριλίου 202303 Απριλίου 202327 Μαρτίου 202324 Μαρτίου 202318 Μαρτίου 202324 Φεβρουαρίου 202318 Φεβρουαρίου 202317 Φεβρουαρίου 202310 Φεβρουαρίου 202303 Φεβρουαρίου 202325 Ιανουαρίου 202323 Ιανουαρίου 202321 Ιανουαρίου 202318 Ιανουαρίου 202316 Ιανουαρίου 202311 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202328 Δεκεμβρίου 202221 Δεκεμβρίου 202219 Δεκεμβρίου 202212 Δεκεμβρίου 202210 Δεκεμβρίου 202202 Δεκεμβρίου 202228 Νοεμβρίου 202226 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202212 Νοεμβρίου 202207 Νοεμβρίου 2022