Μαλούχος Γεώργιος

07 Μαΐου 202126 Απριλίου 202123 Απριλίου 202119 Απριλίου 202122 Μαρτίου 202119 Μαρτίου 202112 Μαρτίου 202127 Φεβρουαρίου 202124 Φεβρουαρίου 202119 Φεβρουαρίου 202112 Φεβρουαρίου 202109 Φεβρουαρίου 202105 Φεβρουαρίου 202130 Ιανουαρίου 202128 Ιανουαρίου 202127 Ιανουαρίου 202123 Ιανουαρίου 202122 Ιανουαρίου 202115 Ιανουαρίου 202109 Ιανουαρίου 202107 Ιανουαρίου 202119 Δεκεμβρίου 202016 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202030 Νοεμβρίου 202021 Νοεμβρίου 202020 Νοεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202016 Οκτωβρίου 202014 Οκτωβρίου 202010 Οκτωβρίου 202003 Οκτωβρίου 202028 Σεπτεμβρίου 2020