Πολιτάκης Δημήτρης

30 Αυγούστου 201328 Αυγούστου 201327 Αυγούστου 201326 Αυγούστου 201325 Αυγούστου 201322 Αυγούστου 201321 Αυγούστου 201320 Αυγούστου 201316 Αυγούστου 201302 Αυγούστου 201312 Ιουλίου 201305 Ιουλίου 201304 Ιουλίου 201328 Ιουνίου 201320 Ιουνίου 201314 Ιουνίου 201309 Ιουνίου 201307 Ιουνίου 201304 Ιουνίου 201324 Μαΐου 201310 Μαΐου 201309 Μαΐου 201302 Μαΐου 201323 Απριλίου 201312 Απριλίου 201309 Απριλίου 201305 Απριλίου 201329 Μαρτίου 201321 Μαρτίου 201314 Μαρτίου 201308 Μαρτίου 2013