Η Ford Motor Company επιθυμεί να πετύχει μέσα στα επόμενα 30 χρόνια και έως το 2050, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2050, θέτοντας την ίδια στιγμή ενδιάμεσους στόχους ώστε να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες περιοχές - όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη.

Για να πετύχει το στόχο του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, η Ford θα εστιάσει αρχικά σε τρεις τομείς που ευθύνονται περίπου για το 95% των εκπομπών CO2  – χρήση αυτοκινήτου, εφοδιαστική αλυσίδα και εγκαταστάσεις εταιρείας.

Στην Ευρώπη, η Ford ήδη χρησιμοποιεί αποκλειστικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία όλων των εγκαταστάσεών της στη Μ. Βρετανία, στο εργοστάσιό της στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, καθώς και σε όλες τις μονάδες της στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η εταιρεία προηγουμένως ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιεί σε όλα τα εργοστάσιά της ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται τοπικά και κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2035. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια θα προέρχεται αποκλειστικά από πηγές, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό και η γεωθερμία.

Η Ford δήλωσε ότι έθεσε το στόχο του 2050 έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων, όπως η αποδοχή των πελατών, οι κανονισμοί των κυβερνήσεων, οι οικονομικές συνθήκες και η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων που παράγονται από ανανεώσιμες και ουδέτερες ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πηγές.