Την πόρτα άνοιξε η κυβέρνηση για διαγραφές αλλά και για ευνοϊκούς πολυετείς διακανονισμούς χρεών, έως και 120 δόσεις, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.
Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε προχθές στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορούσε τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιονίου αποσαφηνίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στις διατάξεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και στις «αθλητικές ανώνυμες εταιρείες». Αν και σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα και πριν να υπάγονται στον μηχανισμό, ωστόσο με σειρά τροποποιήσεων διατάξεων του νόμου του εξωδικαστικού οι ποδοσφαιρικές και άλλες ανώνυμες αθλητικές εταιρείες θα μπορούν να διακανονίζουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με βάση τις προτάσεις που θα τους κάνουν η Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πέραν αυτής της αλλαγής, με προσθήκη διατάξεων που γίνονται στην τροπολογία, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες εταιρείες, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, δεν θα αντιμετωπίζονται ως πιστωτές. Δηλαδή, όπως εξηγούν πηγές των «ΝΕΩΝ», οι οφειλές αμοιβών προς αυτούς δεν θα διαγράφονται ούτε θα διακανονίζονται, αλλά θα πρέπει να εξοφλούνται προκειμένου οι ομάδες να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις διάφορες διοργανώσεις.
Ετσι, μετά και την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες με χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μπορούν πλέον να υπαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ανάλογα με τα στοιχεία και τα πλάνα βιωσιμότητας θα αποφασίζεται το ύψος του κουρέματος των χρεών ή και το εύρος του διακανονισμού (έως 120 μηνιαίες δόσεις). Σημειώνεται ότι οι οφειλές που διευθετούνται αφορούν μόνο εκείνες που είναι προς το Δημόσιο.