Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικά για τις πληγείσες περιοχές η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018.