Η Aegean Marine Petroleum Network μπορεί να χρειαστεί να διαγράψει 200 εκατ. δολ. μετά από εσωτερική έρευνα που αποκάλυψε πιθανές παρατυπίες με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Tradewinds.

Η διεθνής εταιρεία ναυτιλιακών καυσίμων ανακοίνωσε στις 4 Ιουνίου ότι μπορεί να χρειαστεί να εγγράψει τις ζημιές αυτές επειδή λογιστική έρευνα στα βιβλία της αποκάλυψε την πιθανή υιοθέτηση ακατάλληλων λογιστικών πρακτικών κατά παράβαση της πολιτικής της εταιρείας.

«Με βάση το αρχικό πόρισμα του ελέγχου, η ελεγκτική επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να διαγραφούν περίπου 200 εκατ. δολ ποσών που εμφανίζονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 να οφείλονται στην εταιρεία», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία δεν μπορεί να προσδιορίσει τις πλήρεις επιπτώσεις που θα έχει στα οικονομικά της αποτελέσματα το πώς θα καταγραφεί αυτή η προσαρμογή» των οικονομικών μεγεθών, ανέφερε ακόμη η ίδια ανακοίνωση.

Η εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του ιστότοπου Tradewinds να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση. Οι μετοχές της εταιρείας υποχωρούσαν στις 4 Ιουλίου κατά 56% στα 1,25 δολάρια.

Η Aegean ανακοίνωσε ακόμη ότι μπορεί να υπάρξουν «κι άλλες προσαρμογές» ως αποτέλεσμα της έρευνας, οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη.

«Οι συναλλαγές που οδήγησαν στα εισπρακτέα ποσά … μπορεί να ήταν, ολόκληρες ή εν μέρει, χωρίς οικονομική ουσία και να καταλογίστηκαν λανθασμένα κατά παράβαση των κανονιστικών πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας», ανέφερε η Aegean.

Η Ελληνική εταιρεία ανέφερε ότι τα χρήματα της οφείλονται από τέσσερις αντισυμβαλλόμενους όπως αυτά εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία για τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Περίπου 172 εκατ. δολ οφείλονταν από τους αντισυμβαλλόμενους στα τέλη του 2016 και 85 εκατ. δολ οφείλονταν στο τέλος του 2015, ανέφερε η εταιρεία.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η ελεγκτική επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της και αναμένεται να προτείνει στην Aegean να διεκδικήσει ποσά από άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στις εν λόγω συναλλαγές, αναφέρει ο ιστότοπος Tradewinds.

«Αριθμός ατόμων που απασχολούνταν από την εταιρεία σε διάφορες λειτουργίες και τα οποία πιστεύεται ότι έχουν εμπλακεί στις συναλλαγές (αυτές), έχουν παυθεί ή βρίσκονται σε διοικητική άδεια μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα», ανέφερε η εταιρεία.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει τα αρχικά αυτά ευρήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προτίθεται να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε έρευνα που προκύψει.

Στα τέλη Μαίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο περιλάμβανε τρία νέα μέλη, ανέφερε στη διοίκηση να συνεχίσει αναθεώρηση με έμφαση στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και την επιστροφή κεφαλαίου.

Ελεγκτική επιτροπή –με τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου- εξέτασε επίσης όλα τα οικονομικά στοιχεία του 2017 με ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο.

«Η ελεγκτική επιτροπή κάνει όλα τα απαραίτητα και πρέποντα βήματα για να εντοπίσει αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους της εταιρείας και να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε τέτοιες αδυναμίες», ανακοίνωσε επίσης η εταιρεία.

Η έρευνα γίνεται λίγο μετά τον τερματισμό από την εταιρεία συμβουλευτικής συμφωνίας με τον κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, τον ιδρυτή της Aegean και πρώην ιδιοκτήτη της στον οποίο ανήκει σήμερα η HEC Europe.

Η Aegean επιδίωξε να αγοράσει την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για 367 εκατ. δολ αλλά η αμφιλεγόμενη συμφωνία δεν προχώρησε επειδή χάθηκε προθεσμία που όριζαν τα συμβόλαια για την ολοκλήρωσή της στις 27 Μαρτίου, λόγω νομικής διαμάχης.