Επιστολή με την οποία διαμαρτύρεται για τη σταθερή υποβάθμιση της οικονομικής παιδείας στη χώρα μας και τη διαρκή συρρίκνωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έστειλε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΚΕΜΕΤΕ.  Μεταξύ των προτάσεών του είναι να επανέλθει η διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας στη Α" τάξη του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Επίσης ζητά ο μαθητής που επιθυμεί την εισαγωγή του στα τμήματα Οικονομίας να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στη Β" τάξη με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης.