Σε κατάσταση ασφυξίας παραμένει η πραγματική οικονομία με δραματικές καθυστερήσεις πληρωμών των ιδιωτών από το ελληνικό Δημόσιο, σε πλήρη αντιδιαστολή με το υπερμέγεθες πρωτογενές πλεόνασμα.
Στο τέλος Φεβρουαρίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν σε 3,4 δισ. ευρώ, με τις πληρωμές να υπολείπονται των 100 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τον Φεβρουάριο δείχνουν ότι το στοκ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 2,614 δισ. ευρώ και έγιναν πληρωμές 30,4 εκατ. ευρώ, ενώ κατεβλήθησαν και 49,8 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Στο μέτωπο των εκκρεμών επιστροφών φόρων, το Δημόσιο χρωστά 776 εκατ. ευρώ και κατέβαλε 4,7 εκατ. ευρώ.
Οι ληξιπρόθεσμες. Το Μνημόνιο ορίζει ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου θα πρέπει να μηδενιστούν έως το καλοκαίρι, επομένως από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο θα πρέπει να εξοφλούνται οφειλές μέσου ύψους 700 εκατ. ευρώ χωρίς να δημιουργούνται νέες.
Ακόμα και εάν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει αποδείξει ότι η διαδικασία εξόφλησης είναι χρονοβόρα και άκρως γραφειοκρατική, δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτηματικά για το κατά πόσο πράγματι θα μηδενιστούν το καλοκαίρι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Πρόσφατα πάντως ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης μιλώντας στη Βουλή έδωσε διαβεβαιώσεις για τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου εντός του χρονοδιαγράμματος.
Τον Μάρτιο 500 εκατ. ευρώ από τη δόση των 5,7 δισ. ευρώ κατεβλήθησαν από τον ESM στο ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τον Μάιο αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 1 δισ. ευρώ για τον ίδιο λόγο, υπό τη διπλή  προϋπόθεση της μείωσης του στοκ των οφειλών στο μεσοδιάστημα αλλά και την παράλληλη ομαλή διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.