Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της πρώτης ειδικής εκκαθάρισης ξενοδοχειακού οργανισμού στη χώρα, του ομίλου Lakitira, βρίσκεται η Deloitte Ελλάδας.
Ο όμιλος επιχειρήσεων Lakitira βρισκόταν σε καθεστώς εποπτείας από το Εφετείο Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2017. Η Deloitte ανέλαβε την ειδική εκκαθάριση και πώληση του ενεργητικού των 3 ξενοδοχειακών μονάδων με 615 δωμάτια του ομίλου στην Κω, προσεγγίζοντας παραπάνω από 60 επενδυτές. Στις 8 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εκκαθάρισης, με την πραγματοποίηση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με συμμετοχή 7 επενδυτών και προσφερόμενο τίμημα από τον πλειοδότη στα 62,9 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των πιστωτών της εταιρείας. Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους εντός του 2018.