Η ελληνική οικονομία ύστερα από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης συνεχίζει να βρίσκεται και σήμερα σε σημαντική καμπή. Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το 2014 παρουσίασε εμφανή σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας καταγράφοντας θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ 0,7%. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας με έντονη την έλλειψη ρευστότητας κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να παρουσιάσουν κερδοφορία. Ενδεικτικό είναι ότι το 2014 οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσια των αντιστοίχων EBITDA που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων την ίδια χρονιά.
Ακόμη μία χρόνια, την 8η κατά σειρά η ICAP Group αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank αναδεικνύει, στο πλαίσιο μιας ακόμα έκδοσής της, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2014.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων και ομίλων είναι τα κέρδη EBITDA (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων - εξόδων καθώς και των αποσβέσεων επί των πάγιων στοιχείων.  Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2014 κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους το 49% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς βάσει των δεδoμένων της ICAP, εμφάνισαν υπερδιπλάσια κέρδη EBITDA το 2014 σε σχέση με το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και κέρδη προ φόρων 4,3 δισ. ευρώ, παρότι το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου ήταν για ακόμη μία χρονιά ζημιογόνο.
ΟΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ. Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2013, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης με κύρια χαρακτηριστικά:
- Τη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 18,3%, ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους διευρύνθηκαν με ακόμη εντονότερο ρυθμό (27,5%) σε σχέση με τις περυσινές επιδόσεις τους.
- Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2014), από τις 500 εταιρείες η μεγάλη πλειονότητα, το 84,4%, ήταν κερδοφόρες, ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες.
- Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2014 μικρή μόνο αύξηση.
- Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους το 2014.
Μάλιστα η κερδοφορία των εταιρειών της κατάταξης ήταν πολύ καλύτερη σε σύγκριση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, στις οποίες τα συνολικά κέρδη EBITDA συμπιέστηκαν σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, ενώ το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2014.
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα Λοιπών Υπηρεσιών κυριαρχούν ανάμεσα στις τοπ 500 πιο κερδοφόρες το 2014, με μερίδια 33,2% και 29,4% των εταιρειών της κατάταξης.
Ειδικότερα η συμμετοχή του τομέα Λοιπών Υπηρεσιών στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιο 54,6% στα κέρδη EBITDA και μερίδιο 36,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει του κύκλου εργασιών.
Ο τομέας της Βιομηχανίας ανεδείχθη δεύτερος όσον αφορά την κερδοφορία καλύπτοντας μερίδια 16,6% στα κέρδη EBITDA και 17,3% στα προ φόρου κέρδη, ενώ κατέχει και σημαντικό μερίδιο (28,5%) στον κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών.
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ωστόσο η μεγαλύτερη ανατροπή που προκύπτει βάσει των μεγεθών του 2014 αφορά τον τομέα των Τραπεζών - εταιρειών Factoring, ο οποίος στην περυσινή έκδοση είχε θεαματικές επιδόσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας (κατείχε μερίδιο 63,2% στα κέρδη προ φόρου), το 2014 όμως η συμμετοχή του στα κέρδη έχει συρρικνωθεί, ενώ η μόνη τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη του 2014 αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στην κερδοφορία είναι καθοριστική, εφόσον μόνο αυτές κάλυψαν το 2014 μερίδιο 46,8% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 56,5% στα κέρδη προ φόρου. Σημαντικό ήταν το μερίδιό τους (27,2%) και στον συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης, παρότι έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν. Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, προκύπτει ότι η πλειονότητα των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (τοπ 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2013 όσο και το 2014. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2014 ανεδείχθη η ΔΕΗ ΑΕ, η οποία επανήλθε στην κορυφή επιτυγχάνοντας σημαντική ετήσια βελτίωση των κερδών EBITDA (22,6%). Στη 2η θέση βρίσκεται η Τράπεζα της Ελλάδος (μοναδική τραπεζική συμμετοχή στον κατάλογο), ενώ τρίτος ανεδείχθη ο ΟΤΕ ΑΕ, ο οποίος εμφανίζει θεαματική βελτίωση (σχεδόν 85%) των κερδών EBITDA το 2013/14. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Cosmote ΑΕ και ΟΠΑΠ ΑΕ. Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία της εταιρείας Olympia Development, η οποία από την 209η θέση το 2013 βρέθηκε στην 6η το 2014.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από