Η ΕΚΡΗΞΗ των ελλειμμάτων (μόνο τα υπό ένταξη στο ΙΚΑ Ταμεία κύρια
σύνταξης έχουν έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ ετησίως), η απροθυμία να αναληφθεί το
κόστος και η απουσία αναλογιστικών μελετών καθιστούν απαγορευτική (έως
ανέφικτη) την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ενοποιήσεις -
συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι το τέλος του 2007.


Ο υπουργός Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδης, χαιρετίζοντας χθες την πρώτη συνεδρίαση
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό (στην οποία δεν μετέχει η
ΓΣΕΕ), επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του 2007 στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας
(Νόμος Ρέππα) θα ενταχθούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κύρια ταμεία ασφάλισης και θα
υπάρξουν ομαδοποιήσεις και ενοποιήσεις ταμείων επικουρικής ασφάλισης (νόμος
που είχε καταψηφιστεί από τη Ν.Δ. όταν ήταν στην αντιπολίτευση). Εξάλλου ο κ.
Τσιτουρίδης επανέλαβε την πρόθεση να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή, να
προχωρήσει η μηχανοργάνωση σε κεντρικό επίπεδο των Ταμείων και να αξιοποιηθεί
η κινητή και ακίνητη περιουσία.


Πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι η σύνταξη μελετών για την ένταξη στο ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ των ελλειμματικών ειδικών ταμείων κύριας ασφάλισης ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, ΕΤΕ,
ΑΤΕ, πρώην ΕΤΒΑ και των εργαζομένων στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Με βάση
τον Νόμο Ρέππα (3029/02) - τον οποίο υποστήριξε η ΓΣΕΕ - τα συγκεκριμένα
ταμεία πρέπει να συγχωνευθούν στο ΙΚΑ έως την 1/1/2008.


Η ενοποίηση θα δημιουργήσει αμέσως νέα δεδομένα, καθώς από την ένταξή τους στο
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι νέοι ασφαλισμένοι θα διέπονται από το καθεστώς του ΙΚΑ (και ως
προς τα όρια συνταξιοδότησης και ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων).
Για τις ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων εκτιμάται ότι το όλο εγχείρημα
είναι απίθανο να εφαρμοστεί δεδομένης της μη λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ (επικουρικό
ΙΚΑ) που έχει 1,5 εκατ. ασφαλισμένους (σε σύνολο 2,5 εκατ. ασφαλισμένων σε όλα
τα επικουρικά ταμεία). Σημειώνεται ότι το ΙΚΑ οφείλει στο ΕΤΕΑΜ περίπου 4 δισ.
ευρώ. Απο τα 39 επικουρικά ταμεία τα 22 στα οποία έγιναν αναλογιστικές μελέτες
είναι προβληματικά. Πάντως στόχος είναι να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των
επικουρικών φορέων, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει το ύψος των εισφορών
και των συντάξεων όπου παρατηρούνται σοβαρές διακυμάνσεις.


Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν, ο αριθμός των επικουρικών ταμείων μπορεί
να περιοριστεί σημαντικά ακόμη και σε οκτώ, ενώ προωθείται η δημιουργία
επικουρικών φορέων μισθωτών, εργαζομένων στις ΔΕΚΟ κ.ά. Πάντως, οι ενοποιήσεις
των Ταμείων αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές στα δικαιώματα των ασφαλισμένων,
καθώς σήμερα παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως
οι εισφορές αρχίζουν από 6% και φτάνουν σε 12% των αποδοχών, ενώ οι συντάξεις
για τα 35 έτη ασφάλισης κυμαίνονται από 12% και φτάνουν έως και 80% των
συντάξιμων αποδοχών. Μάλιστα, υπάρχουν επικουρικά ταμεία που καταβάλλουν
μεγαλύτερη σύνταξη από τους φορείς κύριας ασφάλισης.