Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, γράφει σχετικά με το δημοσίευμα

«Ο ραδιενεργός θησαυρός της Ελλάδας» («TA NEA» 27.5.2006) και γνωστοποιεί

στους αναγνώστες μας ότι:

«Δεν ανήκει στον σχεδιασμό και στους σκοπούς της σημερινής πολιτικής ηγεσίας

του υπουργείου Ανάπτυξης η προώθηση οποιουδήποτε προγράμματος, το οποίο έχει

ως αντικείμενο είτε την επανέναρξη των ερευνών για την αναζήτηση ραδιενεργών

μεταλλευμάτων στον ορεινό όγκο της Ροδόπης ή σε άλλο τμήμα του ελλαδικού

χώρου, είτε στην αξιοποίηση των γνωστών από τα τέλη της δεκαετίας του 1970,

κοιτασμάτων σε διάφορες περιοχές των Νομών Δράμας και Σερρών.

Τα ραδιενεργά μεταλλεύματα ως ενεργειακά ορυκτά ανήκουν στο κράτος. H πολιτεία

σταθμίζοντας όλους τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες, που μπορεί να

επηρεάσουν κάθε μελλοντική αξιοποίησή τους, μεριμνά με γνώμονα τα συμφέροντα

του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας, σταθμίζοντας σε κάθε

περίπτωση τα οφέλη και τις επιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα διατυπώνονται μόνον προσωπικές

απόψεις και εκτιμήσεις στελέχους του ΙΓΜΕ, οι οποίες δεν απηχούν τόσο εκείνες

της Διοίκησης του Ινστιτούτου όσο και του υπουργείου Ανάπτυξης».