Τα προβλήματα στον χώρο του υγρού στίβου έκανε εκ νέου γνωστά στον υφυπουργό
Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό η κολυμβητική ομοσπονδία μέσω δύο επιστολών. Στην
πρώτη ζητείται να εξοφληθούν χρωστούμενα από την επιχορήγηση του 2003 προς τα
σωματεία, αλλά και η άμεση παρέμβαση προς τις επιτροπές διοίκησης των
κολυμβητηρίων για την άρτια και συνεχή λειτουργία, ενώ στη δεύτερη ενημερώνουν
για τις κινήσεις που γίνονται με στόχο τη διάσπαση της ΚΟΕ και τη δημιουργία
ξεχωριστής ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα
αποτελέσει τροχοπέδη για το άθλημα.