Μεγάλο μέρος της επιτυχίας των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του

Ίντερνετ αποδίδεται στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι αγοραστές στο Διαδίκτυο

μπορούν να βρουν πολλά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από ό,τι στα καταστήματα.

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση όμως, που είναι συχνά παραγνωρισμένη. Στο

Διαδίκτυο οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να βρουν τεράστια ποικιλία προϊόντων,

η οποία συνήθως δεν υπάρχει στα καταστήματα όσο μεγάλα και εάν είναι αυτά.