ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ των διαδικασιών εισαγωγής στα AEI και τα TEI…

ΑΛΛΑ και ανατροπή του προγραμματισμού των πανεπιστημιακών σχολών…

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ χωρίς αμφιβολία οι μετεγγραφές που γίνονται στις αρχές κάθε

ακαδημαϊκής χρονιάς.

ΠΟΛΥ περισσότερο που αρκετοί φοιτητές εγγράφονται σε αμφίβολης αξίας

σχολές του εξωτερικού…

ΟΧΙ για να φοιτήσουν αλλά μόνο και μόνο για να διεκδικήσουν αργότερα

μετεγγραφή…

ΕΝΩ αποτελεί κοινό τόπο πως δεκάδες οικογένειες φοιτητών μπαίνουν στον

πειρασμό να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες…

EITE δωροδοκώντας υπαλλήλους είτε εξασφαλίζοντας πλαστές βεβαιώσεις

ασθενείας.

ME αυτά τα δεδομένα ασφαλώς και δεν προκαλεί έκπληξη η αντίθεση της

πανεπιστημιακής κοινότητας στις μετεγγραφές…

ΕΝΩ ήδη το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει από τον επόμενο χρόνο να

σταματήσουν τελείως οι μετεγγραφές από το εξωτερικό.

H λύση όμως δεν μπορεί να είναι «πονάει κεφάλι – κόβει κεφάλι».

ΟΠΟΙΕΣ και αν είναι οι ατέλειες του συστήματος, κανείς δεν πρέπει να

ξεχνά πως σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες που

επιβάλλουν τη μετεγγραφή…

ΣΤΙΣ οποίες, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να περιληφθεί και το δυσβάστακτο

οικονομικό κόστος για ορισμένες οικογένειες…

ΙΔΙΩΣ από τη στιγμή που η Πολιτεία δεν βοηθά καθόλου τους φοιτητές που

έχουν ανάγκη.

ΓΙΑ τις περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες όχι μόνο δεν πρέπει να

δυσκολέψουν αλλά αντιθέτως να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν!