Αν ξεφυλλίσει κανείς τις ανακοινώσεις και τους απολογισμούς της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, θα χάσει το μέτρημα με τις "καμπάνες", τα χρηματικά πρόστιμα,
τα διοικητικά μέτρα και τις καταθέσεις εγκλήσεων και μηνύσεων στη Δικαιοσύνη.

Παρ' όλ' αυτά, από το 1994, όταν κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά για την
υπόθεση της Λαυρεωτικής, μόνο για την υπόθεση αυτή διεξήχθη δίκη.

Όμως, η Δικαιοσύνη μπήκε στη Σοφοκλέους το καλοκαίρι του υπέρθερμου
χρηματιστηριακού 1999 και μέχρι σήμερα καλεί συνεχώς μάρτυρες και
κατηγορουμένους.

Μόνο από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει κανείς
ότι το Χρηματιστήριο δεν είναι χώρος "αγγέλων" αλλά πεδίο εύκολου πλουτισμού ­
άλλοτε με θεμιτούς τρόπους και άλλοτε με αθέμιτους.

Πρόσφατα οι αθέμιτοι τρόποι πλήθυναν και ορισμένοι όροι, όπως χειραγώγηση,
μεθοδεύσεις, κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης κ.ά., ήταν σχεδόν άγνωστοι.

Αυτό φαίνεται και από την αύξηση των ελέγχων, των προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων και από την αύξηση των προστίμων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1998 διενεργήθηκαν περίπου 100 έλεγχοι, το
1999 υπερδιπλασιάστηκαν και το 2000 υπερδιπλασιάστηκαν, επίσης. Σε όλο το 1999
το σύνολο των προστίμων ήταν 1,074 δισ. δραχμές για όλες τις παραβάσεις.

Το 2000 τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. δραχμές ενώ την
περασμένη εβδομάδα μόνο για μία υπόθεση (Αθηναϊκές Συμμετοχές) το πρόστιμο
ήταν της τάξεως του ενός δισ. δραχμών.

Επειδή οι κομπίνες που χτυπούν τη Σοφοκλέους είναι ποικίλες και πολυσύνθετες,
καθώς περιλαμβάνουν συνήθως διάφορες (ταυτοχρόνως) παραβάσεις της
χρηματιστηριακής νομοθεσίας, είναι δύσκολο κανείς να τις ταξινομήσει ή ακόμη
και να τις μετρήσει. Κι αυτό, διότι σε μία υπόθεση μπορεί να εμπλέκονται
φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι, για παράδειγμα,
σε άλλες εταιρείες ­ εισηγμένες ή μη ­ ή να είναι χρηματιστηριακές εταιρείες,
μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν κι άλλες συναλλαγές.

Ωστόσο, οι βασικότερες "κομπίνες" που απασχολούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
για τις οποίες έχει επιβάλει τις περισσότερες κυρώσεις και για τις οποίες έχει
καταθέσει εγκλήσεις και μηνύσεις στη Δικαιοσύνη, αφορούν τρεις κύριες
κατηγορίες:

1. Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

2. Παράνομες μεθοδεύσεις και χειραγώγηση με διαφόρους τρόπους.

3. Διασπορά ψευδών πληροφοριών, οι οποίες οδηγούν σε παραπλάνηση του
επενδυτικού κοινού.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις οι έρευνες είναι χρονοβόρες, απαιτούν το
άνοιγμα χιλιάδων κωδικών και τη διασταύρωση χιλιάδων συναλλαγών και απορροφούν
επίσης χιλιάδες ανθρωποώρες των ελεγκτών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες,
σύμφωνα με ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι οι εξής:

* Αθηναϊκές Συμμετοχές: Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2001 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.032 εκατ. δρχ.
σε τρεις off shore εταιρείες, σε μία εισηγμένη και σε τρεις επιχειρηματίες για
παραβάσεις που αφορούν την εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το 1999 και το
2000 οι off shore εταιρείες LFG CAPITAL MANAGEMENT, LFG INTERNATIONAL ATLAS
και LFG ATHENS FUND, συμφερόντων Παύλου (Paul) Παπαδόπουλου, τέως προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου των Αθηναϊκών Συμμετοχών, πραγματοποίησαν μεταξύ τους
συναλλαγές ενισχύοντας σημαντικά την εμπορευσιμότητα της μετοχής των Αθηναϊκών
Συμμετοχών.

Ειδικότερα, οι επίμαχες εντολές δίνονταν με χρονική απόσταση δευτερολέπτων και
αφορούσαν ίδια τιμή και όγκο συναλλαγών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμπίπτουν.

Έτσι οι συναλλαγές αυτές επέδρασαν αυξητικά στην τιμή κλεισίματος δέκα
συνεδριάσεων. Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι
έγινε παραπληροφόρηση του επενδυτικού κοινού από το Δ.Σ. των Αθηναϊκών
Συμμετοχών σχετικά με εξαγορά βρετανικής τράπεζας.

* Μακεδονικά Κλωστήρια: Στις 25 Ιανουαρίου 2001 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων στον κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς και
στην εταιρία ELMEC SPORT Α.Ε. για κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών που
αφορούν τη μετοχή των Μακεδονικών Κλωστηρίων Α.Ε. Οι ελεγκτές της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ύστερα από έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα
διαπίστωσαν ότι οι ανωτέρω πραγματοποίησαν συναλλαγές (κυρίως αγορές) μετοχών
της εταιρείας Μακεδονικά Κλωστήρια ενώ γνώριζαν το ενδεχόμενο συγχώνευσής της
με την εταιρεία STABILTON Α.Ε. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή
στον κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς προστίμου ύψους 72 εκατ. δρχ. και στην εταιρεία
ELMEC SPORT προστίμου ύψους 69 εκατ. δρχ. Παράλληλα, αποφάσισε την υποβολή
εγκλήσεων στη Δικαιοσύνη για όλους τους εμπλεκόμενους στην παραπάνω υπόθεση.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 6 Φεβρουαρίου 2001 αποφάσισε την
"επιβολή προστίμου ύψους 100.000.000 δρχ. στον κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς για
παράβαση του άρθρου 72, παρ. 2 του Ν. 1969/1991. Συγκεκριμένα, ο κ. Ζούλοβιτς
γνωστοποίησε στο ΧΑΑ ότι στις 7, 8 και 9-2-2000 μεταβίβασε σε θεσμικούς
επενδυτές πακέτο 583.000 μετοχών της εταιρείας Μακεδονικά Κλωστήρια.

Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε όμως ότι οι αγοραστές δεν ήταν θεσμικοί
επενδυτές, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζούλοβιτς στο ΧΑΑ, αλλά ιδιώτες επενδυτές και
η off shore εταιρεία BELVIL LTD.

Η παραπλανητική πληροφορία μετά την ενημέρωση που έκανε στις Αρχές του
Χρηματιστηρίου είχε δημοσιευθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του ΧΑΑ. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι ο κ. Β. Ζούλοβιτς με αυτόν τον τρόπο διέδωσε
παραπλανητικές πληροφορίες ως προς τη μετοχή της εταιρείας Μακεδονικά
Κλωστήρια, οι οποίες από τη φύση τους μπορούν επηρεάσουν την τιμή της
μετοχής".

* Ηλέκτρα: Στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2000 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε
κυρώσεις συνολικού ύψους 347 εκατ. δραχμών και υπέβαλε εγκλήσεις στη
Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, αποφάσισε "την επιβολή κυρώσεων
στις εταιρείες Laidlow Global Corp. και Lead Capital ΑΕΛΔΕ και στους κ.κ.
, Θεοφάνη Ράνιο και Μιχαήλ Σαρίδη. Οι κυρώσεις επιβάλλονται για
υπόθεση που αφορά την εισηγμένη εταιρεία Ηλέκτρα Α.Ε., η συμπεριφορά της
μετοχής της οποίας είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έρευνα της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που διενεργείται
από τον Απρίλιο 2000, προέκυψε ότι από τις Αρχές Φεβρουαρίου 2000 υπήρχαν
έντονες φήμες ότι η εταιρεία Ηλέκτρα Α.Ε. αποτελούσε στόχο εξαγοράς άλλης
εταιρείας. Η μετοχή της Ηλέκτρα κινήθηκε έντονα ανοδικά και στις 21-2-2000 η
διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον επενδυτικό οίκο
Laidlow Global Sec. Inc. προκειμένου να διαθέσει σε στρατηγικούς και θεσμικούς
επενδυτές το 51% της Ηλέκτρα ως τις 10-3-2000".

* Ερμής: Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 300 εκατ. δραχμών και
υποβλήθηκαν εγκλήσεις. Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 12
Οκτωβρίου 1999 ανέφερε ότι αποφάσισε "την επιβολή κυρώσεων στον κ. Γεώργιο
Περιστέρη, στην κ. Ευανθία Περιστέρη καθώς και στην ΑΧΟΝ ΑΧΕ για μεθοδεύσεις
επί της μετοχής Ερμής κατά το διάστημα 2 έως 28-7-99. Οι μεθοδεύσεις αυτές,
πέρα από την υπερβολική αύξηση της τιμής της μετοχής, συνέτειναν και στην
παραπλάνηση των Αρχών και του επενδυτικού κοινού, σε σχέση με την επίτευξη
επαρκούς διασποράς στη μετοχή της Ερμής, όρο που είχε επιβάλει η διοίκηση του
ΧΑΑ".

* Στρίντζης: Υποβλήθηκαν εγκλήσεις προς τη Δικαιοσύνη και επιβλήθηκαν
συνολικά πρόστιμα ύψους 115 εκατ. δραχμών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στις 15 Ιουνίου 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
αποφάσισε "την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Στρίντζης Α.Ε. για παραπλανητική
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σε σχέση με την τιμή εξαγοράς ιδίων
μετοχών. Την επιβολή κυρώσεων στον κ. Εμμανουήλ Φελουτζή, στέλεχος της
εταιρείας Στρίντζης Α.Ε. για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών
με τη μετοχή της Στρίντζης. Την επιβολή κυρώσεων στον κ. Παναγιώτη Κωστόπουλο,
ο οποίος συνδέεται με τον κ. Εμμανουήλ Φελουτζή για εκμετάλλευση εμπιστευτικών
πληροφοριών σχετικών με τη μετοχή της Στρίντζης".

1994-2000

Εγκλήσεις και μηνύσεις για στραβοπατήματα στη Σοφοκλέους

Όπως έχει τονίσει αρκετές φορές ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.
Σταύρος Θωμαδάκης, ο ρόλος των εποπτικών αρχών είναι κυρίως προληπτικός και
κατά δεύτερο ρόλο κατασταλτικός.

Έτσι, σήμερα, λειτουργεί on-line σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών και
διενεργούνται δεκάδες έλεγχοι σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Και όλα
αυτά σ' ένα θεσμικό πλαίσιο κυρίως προληπτικού χαρακτήρα, όπου διευκρινίζονται
οι συμπεριφορές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συντελεστών της αγοράς.
Όμως, έρχεται και η ώρα της κατασταλτικής εποπτείας.

Έτσι, πέραν, όμως, από τα διοικητικά μέτρα και τα χρηματικά πρόστιμα που έχει
επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς, έχει καταθέσει έναν μακρύ
κατάλογο εγκλήσεων και μηνύσεων για διάφορες υποθέσεις, εκ των οποίων μόνο μία
έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα (Λαυρεωτική). Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγκλήσεις
και οι μηνυτήριες αναφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 1994 μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2000.

1999-2000

Κατά την περίοδο 1994-1998 κατατέθηκαν εγκλήσεις για την υπόθεση της
Λαυρεωτικής (17 Φεβρουαρίου 1994, όταν με την πληκτρολόγηση διαδοχικών εντολών
αγοράστηκαν 660.000 κοινές μετοχές της Λαυρεωτικής Α.Ε. συνολικής αξίας 1,4
δισ. δραχμών), για την υπόθεση της ΔΕΛΤΑ ΑΧΕ (χειραγώγηση των μετοχών Μαγρίζος
και Παρνασσός), αλλά και μηνυτήριες αναφορές κατά της ΑΑΓΗΣ ΑΧΕ για διάπραξη
αξιόποινων πράξεων και της Κατσούλης ΑΧΕ.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά κατά της ΑΑΓΗΣ ΑΧΕ για ειδική
διαπραγμάτευση στη μετοχή Βερνίκος κατατέθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
το 1999.

Κατά την περίοδο 1999 - Σεπτέμβριος 2000 κατατέθηκαν εγκλήσεις για κατάχρηση
εμπιστευτικής πληροφόρησης (παράβαση άρ. 30 του Ν. 1806/88) κατά φυσικών
προσώπων για συναλλαγές επί των μετοχών των τραπεζών Πειραιώς και Χίου, κατά
φυσικών προσώπων για συναλλαγές επί μετοχών της εταιρείας Γραμμές Στρίντζη
Α.Ε. στις 16 και 17 Ιουλίου 1998. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων (παράβαση άρ.
72, παρ. 1 του Ν. 1969/91, σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Ν. 3632/1928) κατά
φυσικών προσώπων για τις συναλλαγές επί μετοχών της εταιρείας Ερμής Α.Ε.
Εξάλλου, την ίδια περίοδο, μηνυτήριες αναφορές κατά μίας εφημερίδας για ψευδή
δημοσιεύματα και κατά βασικών μετόχων της εταιρείας Αλουμύλ Μυλωνάς Α.Ε.

Επίσης, την ίδια περίοδο για πρόσκληση σε δημόσιες εγγραφές χωρίς άδεια
(παράβαση του άρ. 10 του Ν. 876/1979) κατατέθηκαν εγκλήσεις κατά των μελών του
Δ.Σ. του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης, του ομίλου
Ασφαλιστικών - Αεροπορικών και Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων Ιντερσαλόνικα,
της εταιρείας Θωμάς Βουλινός και της εταιρείας MCM Lines Ναυτιλιακή Εταιρεία
Μακεδονίας και Βορείου Ελλάδος. Κατά την ίδια περίοδο υποβλήθηκαν εγκλήσεις
κατά των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Φιλικής Ηλεκτρονικής και Λαϊκής Τράπεζας
για δημόσια εγγραφή χωρίς άδεια και η μηνυτήρια αναφορά κατά του ομίλου
Κλωνατέξ για παραβάσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Επίσης, έχουν γίνει αναφορές σε άλλες Αρχές, όπως στο ΣΔΟΕ, στην Επιτροπή για
την Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος και στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος της Αστυνομίας.

Ακόμη, η Επιτροπή έχει κάνει αναφορές σε συνεργαζόμενες με αυτήν Εποπτικές
Αρχές του εξωτερικού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ύστερα από τον Σεπτέμβριο
του 2000 μέχρι σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποβάλει κι άλλες
εγκλήσεις για άλλες υποθέσεις (π.χ. Ηλέκτρα κ.λπ.).

Το ημερολόγιο των προστίμων

1999

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν παραβάσεις, οι οποίες
οδήγησαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και
επέβαλε συνολικά το 1999 πρόστιμα ύψους 1,074 δισ. δραχμών, έναντι 380 εκατ.
δραχμών το 1998. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν το 1999 ως εξής: 221 εκατ. δραχμές σε
ΑΧΕ και τράπεζες, 157 εκατ. δραχμές σε ΕΕΧ και ΑΕΔΑΚ, 145 εκατ. δραχμές σε
εισηγμένες εταιρείες, 36 εκατ. δραχμές σε ΕΛΔΕ, και 515 εκατ. δραχμές σε
φυσικά πρόσωπα.

Τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν τα εξής:

* Επιβολή χρηματικών ποινών σε φυσικά πρόσωπα: Επέβαλε πρόστιμα σε 18
φυσικά πρόσωπα για εκμετάλλευση εμπιστευτικής πληροφόρησης ή μεθοδεύσεις επί
μετοχών και πρόστιμα σε οκτώ φυσικά πρόσωπα για παράλειψη γνωστοποίησης ή
εκπρόθεσμης γνωστοποίησης προς το ΧΑΑ της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής
τους ως βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών.

* Εγκλήσεις και μηνυτήριες αναφορές: Υπέβαλε εγκλήσεις κατά 11 φυσικών
προσώπων για κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγηση μετοχών και
παραπλανητική πληροφόρηση, και εγκλήσεις κατά τριών εταιρειών για διενέργεια
δημόσιας εγγραφής χωρίς άδεια.

* Επιβολή χρηματικών ποινών σε εισηγμένες εταιρείες και αναδόχους:
Επέβαλε πρόστιμο σε μία εισηγμένη εταιρεία για παραπλανητική πληροφόρηση
του επενδυτικού κοινού όσον αφορά την τιμή εξαγοράς ιδίων μετοχών. Επίσης,
επέβαλε πρόστιμο σε δύο εισηγμένες εταιρείες για τη μη ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού και των Εποπτικών Αρχών σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα που
αφορούσαν την πορεία της εταιρείας, καθώς και για την καθυστέρηση δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων, όπως και πρόστιμο σε μία εισηγμένη εταιρεία για
παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών και τη διαπραγμάτευση
της μετοχής στο ΧΑΑ. Επιπλέον, επέβαλε πρόστιμο σε μία εταιρεία για παράβαση
του Κανονισμού Αναδοχών.

* Επιβολή ποινών σε ΑΕΔΑΚ-ΕΕΧ: Επέβαλε πρόστιμα σε 15 ΑΕΔΑΚ για
παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας της αγοράς, σε επτά ΑΕΔΑΚ για παραβάσεις του
Κώδικα Δεοντολογίας και για ελλιπή προστασία των συμφερόντων των επενδυτών, σε
οκτώ ΑΕΔΑΚ για καθυστέρηση υποβολής απαραίτητων στοιχείων στις Εποπτικές
Αρχές, σε τρεις ΕΕΧ για τοποθετήσεις σε τίτλους επιλογής (warrants) χωρίς την
απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

* Επιβολή χρηματικών ποινών σε ΑΧΕ και ΕΛΔΕ: Επιβλήθηκαν χρηματικές
ποινές σε 13 ΑΧΕ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για παράνομες
μεθοδεύσεις που οδήγησαν σε στρέβλωση της αγοράς, στη δημιουργία τεχνητής
εμπορευσιμότητας, για χειραγώγηση της τιμής μετοχών και για παράβαση άλλων
κανονιστικών αποφάσεων. Επίσης, σε 13 ΑΧΕ για τη διενέργεια ανοικτών πωλήσεων
και σε επτά ΕΛΔΕ για την παροχή μη επιτρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, για τη
συμμετοχή τους σε μεθοδεύσεις επί μετοχών για παραβάσεις του Κώδικα
Δεοντολογίας.

1998

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε το 1998 τα εξής μέτρα κατά εποπτευόμενων φορέων
και ιδιωτών:

* Επέβαλε χρηματικές ποινές σε επτά φυσικά πρόσωπα για διασπορά ψευδών
ειδήσεων (άρ. 72, παρ. 2, Νόμος 1961/91) και σε εννέα ΑΧΕ και σε δύο ΕΛΔΕ για
παράνομες μεθοδεύσεις που οδήγησαν σε στρέβλωση της αγοράς, στη δημιουργία
τεχνητής εμπορευσιμότητας και για χειραγώγηση τιμής μετοχών.

* Επέβαλε πρόστιμο σε τρεις ΑΧΕ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, σε μία
ΑΧΕ για παράβαση της απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας
ΑΧΕ με παραγωγούς, σε πέντε ΑΕΔΑΚ για παράβαση της απόφασης για την
ονοματολογική κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων, σε τέσσερις ΑΕΔΑΚ για
παραβάσεις που αφορούσαν την ελλιπή προστασία των συμφερόντων των επενδυτών,
σε οκτώ φυσικά πρόσωπα για παράλειψη γνωστοποίησης ή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης
προς το ΧΑΑ της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής τους ως βασικών μετόχων στο
μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών. Τέλος, προχώρησε στην ανάκληση της
άδειας λειτουργίας μίας ΑΧΕ.

1997

Κατά το 1997 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας σε έξι
χρηματιστηριακές εταιρείες για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις, τις οποίες εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις υποθέσεις των μετοχών Μαγρίζος και Παρνασσός
και τις μεθοδεύσεις που εκπορεύτηκαν από τη ΔΕΛΤΑ ΑΧΕ, επεβλήθησαν διοικητικά
πρόστιμα σε 19 φυσικά πρόσωπα και σε πέντε εταιρείες ενώ υποβλήθηκαν εγκλήσεις
και μηνύσεις κατά 17 φυσικών προσώπων. Τέλος, σε σχέση με τις παραπάνω
μεθοδεύσεις και για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
απηύθυνε επίπληξη σε ακόμη τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες, έθεσε έξι
χρηματιστηριακές εταιρείες σε καθεστώς τρίμηνης επιτήρησης.

Σε άλλες περιπτώσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε
μία ΑΧΕ για παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σε δύο ΑΧΕ και μία ΕΛΔΕ
για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα σε 46
πρόσωπα για παραβάσεις από παράλειψη γνωστοποίησης ή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης
προς το Χρηματιστήριο συγκεκριμένων ποσοστιαίων μεταβολών συμμετοχής των
βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών.

Επίσης, με απόφασή της, εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων σε 30 εταιρείες για
παραβάσεις που έχουν σχέση με μη δημοσίευση ή καθυστέρηση δημοσίευσης
οικονομικών στοιχείων από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Όσον αφορά την επιβολή
προστίμων σε ΑΕΔΑΚ, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε μία για παράβαση της
χρηματιστηριακής νομοθεσίας ενώ σε μία άλλη επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση
των επενδυτικών ορίων. Ακόμη, με απόφασή της προχώρησε στη διαγραφή των
μετοχών επτά εισηγμένων εταιρειών από το ΧΑΑ, επειδή οι εταιρείες είχαν τεθεί
σε εκκαθάριση, είτε λόγω μακράς αναστολής διαπραγματεύσεως είτε λόγω μη
τήρησης των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από