Κύμα συγχωνεύσεων αναμένεται στα ομοειδή αμοιβαία κεφάλαια από τις ΑΕΔΑΚ των
τραπεζικών ομίλων Πειραιώς, Alpha Πίστεως και EFG Eurobank - Ergasias στις
αρχές του 2001. Πρώτη η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους,
πρόκειται να περιορίσει σε 10 τα 17 αμοιβαία κεφάλαια που σήμερα διαθέτει. Η
εταιρεία διαχειρίζεται και τα α/κ των Μακεδονίας - Θράκης και Χίος ΑΕΔΑΚ, με
αποτέλεσμα να διατηρεί 12 ομοειδή α/κ, τα οποία θα περιορισθούν σε 5.


Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία «ταυτίζονται» μεταξύ τους, έχουν την ίδια
επενδυτική φιλοσοφία και ελάχιστα διαφοροποιούνται τόσο σε ό,τι αφορά τις
επενδυτικές επιλογές όσο και σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις. Θα ακολουθήσει η
Alpha ΑΕΔΑΚ, η οποία αυτή την περίοδο επανεξετάζει τον σκοπό πολλών από τα 26
α/κ που διαχειρίζεται, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμη ποια από αυτά θα
συνενωθούν ή θα αλλάξουν σκοπό. Ωστόσο, θεωρείται σίγουρο ότι θα
επαναπροσδιορισθεί ο σκοπός και η χρήση σε τουλάχιστον 4 από τα αμοιβαία της
Ιονικής Τράπεζας, τα οποία είναι παραπλήσια με άλλα τόσα δικά της. Τον κύκλο
των συνενώσεων θα συνεχίσει η EFG Eurobank ΑΕΔΑΚ. Η τελευταία εξετάζει τη
συγχώνευση ή την αλλαγή σκοπού σε τουλάχιστον 6 από τα 23 κεφάλαια Eurobank -
Ergasias ΑΕΔΑΚ που συνολικά διαχειρίζεται, χωρίς όμως και αυτή να έχει
καταλήξει ακόμη σε οριστικές αποφάσεις.


Σημειώνεται ότι κατά τη συνένωση ή την αλλαγή σκοπού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου,
ο μεριδιούχος του δεν χάνει ποσοστό από τις αποδόσεις του. Η ανταλλαγή
μεριδίων γίνεται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου κάθε α/κ, που θα προκύψει
από την αποτίμηση της περιουσίας των συγχωνευόμενων α/κ κατά την ημερομηνία
συγχώνευσης. Ακόμη και αν τα μερίδια ενός μεριδιούχου στο νέο κεφάλαιο είναι
λιγότερα από εκείνα που είχε στο παλαιό, η αξία τους θα είναι τουλάχιστον η
ίδια με την αξία των μεριδίων που είχε πριν από τη συγχώνευση. Αν, πάντως, για
κάποιο λόγο ο μεριδιούχος διαφωνεί με την ανταλλαγή μεριδίων, έχει δικαίωμα να
εξαγοράσει το μερίδιό του στο αρχικό α/κ έως και τρεις μήνες από τη δημοσίευση
της ανακοίνωσης περί συγχώνευσης. Οι συνενώσεις α/κ θεωρούνται απαραίτητες από
τις ΑΕΔΑΚ, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το λειτουργικό κόστος τους και να
διευκολύνουν τη δουλειά των δικτύων πώλησης, καθώς για τους πωλητές των α/κ
είναι ασαφές ποιο από τα ομοειδή α/κ πρέπει να προωθήσουν.


Η Διεθνική ΑΕΔΑΚ


Την αρχή έκανε η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Διεθνική ΑΕΔΑΚ, την 1.12.2000
με την απορρόφηση του α/κ Δελφοί (είχε δημιουργηθεί από την Κτηματική ΑΕΔΑΚ)
από την α/κ Δήλος. Τα κεφάλαια αυτά ανήκαν στην ίδια κατηγορία, όπως δηλώνει
και η ονομασία τους, και παρουσίαζαν περίπου ίσες αποδόσεις από την αρχή του
έτους έως την ημέρα της συνένωσής τους.


Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ


Ακολουθεί η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, η οποία σήμερα διαχειρίζεται 17 α/κ και πρόκειται
να τα μειώσει σε 10. Ήδη η εταιρεία εκπονεί τη σχετική μελέτη και ελπίζει μέσα
στον Δεκέμβριο να έχει ολοκληρωθεί ώστε να την καταθέσει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου από τις αρχές του 2001 να ξεκινήσει η συνένωση. Η
εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει σε πέντε συνενώσεις:


1. Το Ποσειδών Ομολογιακό (Εσωτ.) και το Βεργίνα Ομολογιακό (Εσωτ.) θα
απορροφηθούν από το Χίος Σταθερό Ομολογιών (Εσ.), το οποίο θα μετονομασθεί σε
Πειραιώς Ομολογιακό Εσωτερικού.


2. Τα μετοχικά Χίος Small Cap (Εσ.) και Βεργίνα Mid Cap (Εσ.) θα
αποτελέσουν το νέο Πειραιώς Mid Cap, το οποίο θα επενδύει στον δείκτη μεσαίας
κεφαλαιοποίησης.


3. Το Πρωτεύς Μετ. (Εσ.) και το Χίος Μετοχικό (Εσ.) θα συνενωθούν για
να δημιουργηθεί το Πειραιώς Μετοχικού Εσωτερικού.


4. Στα μεικτά α/κ θα συνενωθούν το Τρίτων Μεικτό (Εσ.) και το Βεργίνα
Μεικτό (Εσ.) και θα αποτελέσουν το Πειραιώς Μεικτό (Εσ.).


5. Τέλος, στα διαχείρισης διαθεσίμων θα συνενωθούν τα Τρίαινα
Διαθεσίμων (Εσ.) και Χίος Κεφάλαιο Δ.Δ. και το νέο α/κ θα μετονομασθεί σε
Πειραιώς Δ.Δ.


Η ALPHA ΑΕΔΑΚ


Η Alpha ΑΕΔΑΚ δεν έχει καταλήξει ακόμη ποια από τα 26 α/κ που διαθέτει θα
συνενωθούν ή θα αλλάξει ο σκοπός τους. Σήμερα, πάντως, μετά την απορρόφηση της
Ιονικής ΑΕΔΑΚ από την Alpha ΑΕΔΑΚ διαθέτει:


1. Τρία ομολογιακά εσωτερικού (Alpha Τακτικού Εισοδήματος, Alpha
Ομολογιών Εσωτερικού και Ιονική Εισοδήματος Ομολογιών). Τα δύο τελευταία
επενδύουν στα ίδια σχεδόν ομόλογα μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα.


2. Τέσσερα μετοχικά κεφάλαια (Alpha Μετοχικό Εσωτ., Alpha Δυναμικό Εσ.,
Ιονική Μετοχικό Εσ. και Ευρωελληνικό Μετ.Εσ.), από τα οποία τα δύο τελευταία
είναι παραπλήσια και θα μπορούσαν να συνενωθούν με τα δύο της Alpha ΑΕΔΑΚ.


3. Τρία α/κ διαχείρισης διαθεσίμων (Alpha Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων,
Alpha Δ.Δ. και Ιονική Δ.Δ.), από τα οποία τα δύο τελευταία ταυτίζονται. Στις
αρχές του 2001 θα έχει καταλήξει στις αποφάσεις της και η Alpha ΑΕΔΑΚ.


Η EFG Eurobank ΑΕΔΑΚ


Η EFG Eurobank ΑΕΔΑΚ δεν θα μείνει έξω από τον κύκλο των συνενώσεων. Αυτή τη
στιγμή διαχειρίζεται και τα α/κ κεφάλαια της Τράπεζας Εργασίας, πολλά από τα
οποία ταυτίζονται με τα δικά της. Τα ζευγάρια ομοειδών κεφαλαίων, των οποίων
εξετάζεται η συνένωσή τους, είναι:


1. Τα ομολογιακά εσωτερικού Εργασίας Σταθερό Ομολογιών και Eurobank
Bond Fund.


2. Τα μετοχικά Εργασίας Αναπτυξιακό - Eurobank Value Index και Εργασίας
Δυναμικό - Eurobank Genessis.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από