Όλη την ημέρα και πέρα από το τακτικό ωράριο θα λειτουργούν τα ιατρεία των
νοσοκομείων, με όλους τους γιατρούς, ακόμη και τους πανεπιστημιακούς, σε πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, χωρίς ιατρεία ή άλλες συνδέσεις με ιδιωτικές
κλινικές. Στην είσοδο κάθε νοσοκομείου θα υπάρχει Κέντρο Υποδοχής Ασθενών που
θα τους πληροφορεί και θα τους καθοδηγεί ώστε να μην ταλαιπωρούνται όπως
γίνεται σήμερα.


Τα νοσοκομεία θα οργανωθούν με βάση τις ανάγκες περιφερειών αλλά και τη
δική τους αυτοτέλεια, στη βάση μιας ορθολογικής κατανομής κρεβατιών,
εξοπλισμού, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας θα ελέγχει ένα ειδικό
Σώμα Επιθεωρητών, που θα έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες παρέμβασης αλλά και
διατύπωσης προτάσεων για εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα. Αυτές είναι μερικές
από τις βασικές ρυθμίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία των ελληνικών νοσοκομείων προς όφελος των ασθενών και
περιλαμβάνονται στα νομοσχέδια για τη Βελτίωση και τον Εκσυγχρονισμό του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας που
παρουσίασε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, με την παρουσία και
τη στήριξη των υφυπουργών Χρ. Σπυράκη και Δημ. Θάνου καθώς και των γενικών
γραμματέων του υπουργείου.


Τα δύο νομοσχέδια, τα οποία θα κατατεθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και
αναμένεται να εισαχθούν προς ψήφιση τον Ιανουάριο, αποτελούν το πρώτο μέρος
της μεταρρύθμισης η οποία θα ολοκληρωθεί με άλλα τέσσερα νομοσχέδια που θα
είναι έτοιμα έως την άνοιξη ή το αργότερο το καλοκαίρι.


«Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος. «Ασπίδα είναι ο λαός
και η κοινωνία. Τα έξι νομοσχέδια αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα θεσμικών
παρεμβάσεων με στόχο ένα νέο αποτελεσματικό ΕΣΥ, για να μην είναι το ΕΣΥ
ξέφραγο αμπέλι και για να μη νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να το
εκμεταλλεύονται και να το λεηλατούν». Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το
νομοσχέδιο είναι άμεσα εφαρμόσιμο γιατί ­ αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως
στη Δημόσια Διοίκηση ­ δεν χρειάζεται Προεδρικά Διατάγματα και υπουργικές
αποφάσεις για να εφαρμοστεί. Το κόστος εφαρμογής του προβλέπεται στα 5-6 δισ.
δρχ. τον χρόνο, αλλά ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι τελικά θα είναι
αυτοχρηματοδοτούμενο καθώς με τον εξορθολογισμό στη λειτουργία και τη διοίκηση
του συστήματος θα εξοικονομηθούν πόροι που τώρα σπαταλώνται.


Τρία είναι τα πεδία παρέμβασης στα οποία στοχεύει το νομοσχέδιο:


1. Η αποκέντρωση και η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών υγείας.


Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία 16 Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠΕΣΥ)
από τα οποία τρία στην Αττική και δύο στη Θεσσαλονίκη, στα οποία υπάγονται
όλες οι μονάδες του ΕΣΥ κάθε περιφέρειας (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ.). Οι
υγειονομικές υπηρεσίες που δημιουργούνται ταυτίζονται κατά βάση με τις
διοικητικές, αλλά αυτό θα μπορεί να τροποποιηθεί αν το επιβάλλουν λόγοι
γεωγραφικοί, λειτουργικοί ή εκπαιδευτικοί ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι
ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων κάθε περιοχής.


2. Η οργάνωση των νοσοκομείων


Εδώ επιχειρείται ριζική αλλαγή της εσωτερικής διάρθρωσης, με βάση σύγχρονα
συστήματα ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της αποτελεσματικής παροχής των
υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, η κατοχύρωση του ποιοτικού ελέγχου και η
ορθολογική διοίκηση και διαχείριση.


Μέσα στο ΠΕΣΥ τα νοσοκομεία, που θα χωρίζονται μόνο σε γενικά ή ειδικά, αλλά
και σε ακαδημαϊκά νοσοκομεία του ΕΣΥ αν φιλοξενούν πανεπιστημιακές κλινικές,
θα έχουν διοικητική αυτοτέλεια με δικό τους προϋπολογισμό και οργανισμό στον
οποίο θα εντάσσονται οι εργαζόμενοι.


3. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού


Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, τα εξής:


*Ενοποιούνται όλες οι διαδικασίες πρόσληψης, επανάκρισης και εξέλιξης των
γιατρών του ΕΣΥ.


*Καταργούνται οι σημερινές επιτροπές κρίσης (τα ΣΚΕΥΟΠΝΙ) και συγκροτούνται
νέα περιφερειακά συμβούλια επιλογής των επιμελητών του ΕΣΥ, ενώ οι διευθυντές
θα επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο από Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών. Σε ό,τι
αφορά την αξιολόγηση των γιατρών, αυτή γίνεται με νέο σύστημα από κεντρικό
συμβούλιο αξιολόγησης για τους διευθυντές και από περιφερειακό για τους
επιμελητές. Στους διευθυντές θα μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του κλινικού
καθηγητή του ΕΣΥ.


*Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα γιατροί θα είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και θα διορίζονται για πέντε χρόνια. Η εξέλιξη θα γίνεται με
ανοιχτή προκήρυξη της θέσης και θα αποκτούν μονιμότητα ύστερα από τρεις
επιτυχείς κρίσεις.


*Δημιουργούνται μηχανισμοί και συνθήκες για τη συνεχή εκπαίδευση και
επιμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των μονάδων
υγείας, ενώ καθιερώνεται άλλη διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για να
μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης, θεσπίζονται
ειδικά κίνητρα για ειδικότητες εν ανεπαρκεία καθώς και για φαρμακοποιούς,
βιολόγους, νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες του τομέα υγείας του ΕΣΥ για
μετεκπαίδευση πάνω σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό τους.


*Καθιερώνεται ο θεσμός της συνεργασίας μεταξύ μονάδων ΕΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι
οι γιατροί του ΕΣΥ και οι πανεπιστημιακοί θα μπορούν με ειδικές συμβάσεις και
πρόσθετες αμοιβές να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες, εκτός του δικού τους
νοσοκομείου, κλινικές και μονάδες του ΕΣΥ.


*Για την κάλυψη ειδικών ή έκτακτων αναγκών καταρτίζεται στο υπουργείο
κατάλογος επικουρικών γιατρών που θα καλύπτουν έκτακτες υγειονομικές ανάγκες,
ιδιαίτερα σε ακριτικές και απομονωμένες ακριτικές περιοχές.


Ειδικές ρυθμίσεις για τους πανεπιστημιακούςΕιδικές ρυθμίσεις υπάρχουν στο νομοσχέδιο για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς,
η θέση των οποίων μέσα στο ΕΣΥ, εντελώς διαφοροποιημένη από αυτή των άλλων
γιατρών των νοσοκομείων, ήταν πάντα ένα θέμα τριβής και δυσαρέσκειας. Μετά την
εφαρμογή του νομοσχεδίου:


­ Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που απασχολούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές,
εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή ΑΕΙ, απαγορεύεται να έχουν ιδιωτικό
ιατρείο ή να προσφέρουν έργο σε ιατρεία, εργαστήρια, κλινικές, θεραπευτήρια
και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση θα χάνουν
τη θέση τους στο νοσοκομείο και θα απομακρύνονται από αυτό, ανεξάρτητα από τις
πειθαρχικές συνέπειες.


­ Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που απασχολούνται σε κλινικές εγκατεστημένες σε
νοσοκομεία του ΕΣΥ θα αμείβονται συμπληρωματικά για το κλινικό έργο που
προσφέρουν. «Τους θέλουμε τους πανεπιστημιακούς γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία
και πιστεύω ότι ελάχιστοι ίσως φύγουν με αυτές τις ρυθμίσεις», τόνισε χθες
παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος. «Είναι
οι κύριοι φορείς της επιστημονικής γνώσης και της ανανέωσής της, αλλά πρέπει
να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τους γιατρούς του ΕΣΥ, ώστε να αρθεί μια αιτία συγκρούσεων μέσα στα νοσοκομεία
και οι πανεπιστημιακοί να προσφέρουν απερίσπαστοι το κλινικό και το
εκπαιδευτικό έργο τους μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας».


«Δεν είμαστε μάγοι ή ζογκλέρ»Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Παπαδόπουλος είπε: «Ούτε μάγοι
είμαστε ούτε ζογκλέρ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επιχρίσματα, να τα δει ο
κόσμος, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι που αντέχει στο χρόνο», και δήλωσε
πεπεισμένος ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει για τους εξής λόγους: Ό,τι
θεσμοθετείται έχει το στοιχείο της εφαρμογής για την οποία προετοιμάζεται ήδη
το υπουργείο Υγείας και είναι ώριμη η στιγμή ­ για την κοινωνία, για την
κυβέρνηση, για τους εργαζομένους ­ να δεχθούν τις αλλαγές και να σαρώσουν
όποιους προσπαθήσουν να την υπονομεύσουν».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από