Από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ύδρευσης και

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), κ. Χρήστο Τσάγκα, πήραμε την ακόλουθη

επιστολή:

«Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας σας της 3ης Οκτωβρίου 2000 με τίτλο «Το

διεθνές χρηματιστήριο του νερού», στο οποίο παρουσιάζεται πρόσφατη έκθεση του

ΟΟΣΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το νερό στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο δεν

είναι ακριβό, αλλά σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΕΥΑ είναι από τα φθηνότερα στην

Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του νερού στην πόλη μας είναι:

Από 0-5 κυβικά μέτρα 77 δραχμές.

Από 6-15 κυβικά μέτρα 118 δραχμές.

Από 16-30 κυβικά μέτρα 191 δραχμές.

Από 31-50 κυβικά μέτρα 259 δραχμές.

Από 51-100 κυβικά μέτρα 362 δραχμές.

Πάνω από 101 κυβικά μέτρα 518 δραχμές.

Οι διακυμάνσεις της κατώτατης τιμής για τη δεκαετία 1990-99 (έτσι φαίνονται

και οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν στην τελευταία δεκαετία) ήταν:

1990: 45 δραχμές.

1991: 54 δραχμές.

1992: 69 δραχμές.

1995: 75 και

1998: η σημερινή τιμή των 77 δραχμών.

Ανάλογες ήταν και οι τιμές για τις υπόλοιπες βαθμίδες καταναλώσεων. Στην ουσία

δηλαδή η τιμή του νερού παραμένει σταθερή εδώ και έξι χρόνια.

Δεν γνωρίζουμε από ποιες πηγές έχει αντλήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνει η

έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία παρουσιάζεται στο άρθρο της εφημερίδας σας, ούτε σε

ποιες ποσότητες κατανάλωσης αναφέρεται το κόστος νερού που παρουσιάζεται ανά

πόλη. Πιθανότατα έχει υπολογισθεί ο μέσος όρος των τιμών των έξι κλιμάκων, που

για τη Θεσσαλονίκη είναι 254 δραχμές το κυβικό μέτρο κάτι που είναι εντελώς

αυθαίρετο. Ο σωστός υπολογισμός του μέσου κόστους νερού για μία πόλη, όμως,

γίνεται με βάση μια τετραμελή οικογένεια και ημερήσια κατανάλωση 150 λίτρων,

που είναι και η παγκοσμίως αποδεκτή ποσότητα. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω

στοιχεία, με τον σωστό αυτό τρόπο το μέσο κόστος του νερού ανά κυβικό μέτρο

στη Θεσσαλονίκη για την πενταετία 1995-99 ήταν 119 δραχμές. Ήτοι 0,35 δολάρια.

Και βέβαια αν υπολογίσουμε τον μέσο όρο ολόκληρης της δεκαετίας, το κόστος

είναι ακόμη πιο χαμηλό.

Ακόμη, όμως, και με αυτό τον ­ αυθαίρετο μεν, κοινό για όλες τις πόλεις του

πίνακα της έκθεσης του ΟΟΣΑ δε ­ τρόπο υπολογισμού, θα έπρεπε η τιμή της

Αθήνας να είναι χαμηλότερη από της αντίστοιχης της Θεσσαλονίκης και όχι 0,77

δολάρια, έναντι 0,82 που παρουσιάζεται. Η τιμή του νερού στη Θεσσαλονίκη

ουδέποτε υπήρξε ακριβότερη της αντίστοιχης της Αθήνας».