Μείωση επιτοκίου στο 4,28% από 4,31% τον Ιούνιο

Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/07/2012 12:55 |
Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών από την έκδοση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να σημειώνει μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Ειδικότερα, η απόδοση μειώθηκε στο 4,28% από 4,31%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,12 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,19 στην προηγούμενη δημοπρασία.

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,28%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,650 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,12 φορές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ .

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.